Välkommen!

 

Vad är Growthmgmt?

Ibland hjälper det om man förenklar tillvaron för att kunna förklara en del sammanhang. Låt oss för den sakens skull dela upp managementkonsulter i två grupper. En grupp som till största delen jobbar med frågeställningar kring vad som ska göras. Slutsatserna överlämnas till företagsledningen och dess förmåga att implementera tankarna. Denna grupp konsulter vågar vi säga är de vanligast förekommande. Den andra gruppen konsulter har istället valt att jobba med frågor kring hur strategin ska verkställas. Growthmgmt jobbar uppskattningsvis till 85% med huret i sina uppdrag.

Vilken insikt är det som givet oss detta hurfokus? Growthmgmt anlitas av tidiga bolag under tillväxt eller som har en identifierad tillväxtresa framför sig. Gemensamma nämnare för de flesta av dessa bolag är att ledningen besitter en god förmåga att själva klara av de mesta kring vad som behöver göras i bolaget. Att därför anlita en vad konsult känns därför inte som rätt prioritet. Istället har bolagen ofta bråttom med att verkställa huret, eftersom tid är pengar och kanske även ägarandelar i kombination med tappade marknadsandelar. Genom att anlita Growthmgmt adderas lång erfarenhet kring tillväxt i dessa utvecklingsfaser. I alla uppdrag så jobbar vi direkt med ägarna och ofta genom ett styrelseengagemang. På så sätt säkerställa en långsiktig verkningsgrad.

 

Ett axplock

 

Förutom ett antal pågående uppdrag är Growthmgmt anlitade av:

Undervisar i Entreprenörskap

Partner

Growthmgmt AB är moderbolag till Ekapaif AB

Upphandlad konsult i tillväxt och finasiering

Growthmgmt AB är moderbolag till Badassproductions AB

Samtalsledare

START

TJÄNSTER

KONTAKT

  • ...

    Vi hjälper ägare med att identifiera och verkställa bolagets tillväxtresa.

    GROWTHMGMT